תכנית הכנס

יום שני ב' טבת 10.12.2018
אולם B

08:00

09:30

התכנסות והרשמה

09:30 09:40 פתיחת הכנס - יו"ר הכנס גבי עדין ומ"מ מנהל שה"מ שמוליק גרוס
מושב 1 - כלכלת ענף החלב
יו"ר: מיכל קראוס
09:40 09:55 תרומת המחקרים בענפי הבקר והצאן לחלב הממומנים על ידי מועצת החלב
זאב טריינין (הרצאה מוזמנת)
09:55 10:40 יחס הממשלה לחקלאות - מחדל מתמשך
סבר פלוצקר (הרצאה מוזמנת)
10:40 11:00 ענף החלב – עבר מול עתיד, לאן פני הענף בטווח הארוך
אורי צוק בר (הרצאה מוזמנת)
11:00 11:20

מגמות בכלכלת יצור החלב
שאול צבן (הרצאה מוזמנת)

11:20 11:40 סיכומים מקצועיים כלכליים ברפת המשפחתית לשנת 2017
דוד בירן (הרצאה מוזמנת)
11:40 12:00 מיתוג כחול לבן - ערך מוסף ליצור מקומי
ציפי סבג פרידקין (הרצאה מוזמנת)
12:00 12:20 תכנית הקיימות של מחלבות שטראוס בראיה כלכלית
מיכל בנישתי (הרצאה מוזמנת)
12:20 13:10 פאנל בעקבות הסכם החלב בהשתתפות קברניטי הענף
13:10   ארוחת צהריים באולם תצוגות
אולם B אולם אורן 2
מושב 2 - קיימות וסביבה ברפת החלב
יו"ר: אביתר דותן
מושב 4 - ענף הצאן
יו"ר: דורית כבביה
14:00 14:10 אות הוקרה של ענף הבקר למנשה כהן וחלוקת מלגות המ"ב לסטודנטים לתואר ראשון 14:00 14:10 פתיחת מושב הצאן – איציק שניידר
אות הוקרה של ענף הצאן ליעקב הירש

14:10

14:30

שינויי אקלים בישראל וההסתגלות אליהם
גדעון טופורוב (הרצאה מוזמנת)

14:10

14:30

ענף הצאן בישראל בשנת 2018
דורית כבביה (הרצאה מוזמנת)

14:30

14:50

היבטי קיימות בענף הבקר לחלב וכלים לבחינתם
צפריר גרינהוט (הרצאה מוזמנת)

14:30

15:10

גנטיקה וממשק של ענף הצאן בקנדה
לויד ויקס (הרצאה מוזמנת באנגלית)

 

14:50

15:10

ניתוח מחזור חיים (LCA) כגישה מערכתית לניתוח ממשקים סביבתיים וכיוונים לצמצום ההשלכות של משק החלב – הניסיון בעולם והמקרה הישראלי
מידד קיסינגר (הרצאה מוזמנת)

15:10

16:00

חשיבות ענף הצאן לישראל
רב שיח בהנחיית איציק שניידר

15:10

15:30

היבטי קיימות בטיפול בזבל בקר
אבירם ג'ונסון (הרצאה מוזמנת)

     

15:30

15:50

ריאקטור סולארי מתקן חלוץ לנידוף שפכי הרפת ויצור קומפוסט מזבל המדרכים
הלל מלכה

     
מושב 3 - התמודדות עם עקת חום ברפת
יו"ר: הלל מלכה

מושב 5 - הזנה בענף הצאן
יו"ר: סמיר קעדאן

15:50

16:10

הקשר בין מספר השעות ביממה, בהן הפרות נמצאות במצב של אי נוחות תרמית ובין שיעור ההתעברות בקיץ - סיכום ניסוי 
ערן גרשון

16:00

16:20

בקרת הצריכה של זריעי אורן בכרמל השרוף: צריכת זריעי אורן ע"י עזים
נעה כהן
(מקבלת מלגה)

16:10

16:30

בחינת שתי שיטת צינון במהלך היובש, והשפעתן על מדדים בתחלובה העוקבת 
הלל מלכה

16:20

16:40

אפיון הקשר בין נצילות מזון פרטנית ואיכות הבשר של טלאים לפיטום המוזנים בתחמיץ מורינגה מכונפת
הישאם עומרי

16:30

16:50

השפעת עונת ההמלטה על מדדי עקה ומדדי מערכת החיסון בפרות בתקופת המעבר
גיתית קרא

16:40

17:00

השפעת טעמים וארומות על צריכת מזון, נעכלות ואצירת אנרגיה בטלאים
סמיר מבג'יש

16:50

17:10

מדדי מערכת החיסון בפרות הנבדלות במידת העקה לאחר ההמלטה בתנאי עקת חום
נטלי נבון (מקבלת מלגה)

17:00

17:20

הזנה באלת המסטיק והשפעתה על גדילה, התפתחות ואיכות הזרמה בתיישים
דוד בירן

17:10

17:30

השוואת מאווררי הרקולס למאווררי הליקופטר בחצר הצינון
עמי ארנין

17:20

17:40

הקניית עמידות תאי זרע לאטרזין, בעקבות הזנת תיישים באלת המסטיק
מוטי סקציאר

17:40

18:30

אפיגנטיקה – מעל ומעבר לגנים
רעות מטר
(הרצאת העשרה)

18:30   קבלת פנים וארוחת ערב חגיגית באולם פינקוס
20:00   טכס חגיגות ה 30 לכנס בהשתתפות שר החקלאות, ומובילי הענף בעבר ובהווה – מופע בחסות שטראוס - מירי מסיקה
 

יום שלישי ג' טבת, 11.12.2018

אולם B

אולם אורן 2

מושב 6 - בריאות הפרה
יו"ר: ד"ר שמואל פרידמן
(חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים בווטרינריה)

מושב 8 - בריאות הצאן
יו"ר:  ד"ר חי דביר
מוקדש לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ל

8:30

8:50

שחפת ברפת חלב בישראל – תיאור אירוע
אורי קורן

8:30

8:50

בדיקת השפעת השימוש ברגולין להגברת המחזוריות המינית בכבשים בנגב
ראיד אל מחדי

8:50

9:10

דלקות עטין מיקופלסמתיות בישראל: סיכום של ארבע עשרה שנים (2004-2017)
אינה ליסנסקי (הרצאה מוזמנת)

8:50

9:10

תחלואת הצאן ב-2017 וגורמיה.
שמואל זמיר (הרצאה מוזמנת)

9:10

9:30

אפיון האלימות ותכונות הפוגעות במרכיבי החלב בחיידקי סטפילוקוקוס קואגולז שליליים הגורמים לדלקות עטין בבקר ובצאן
הילה אוקנין (מקבלת מלגה)

9:10

9:30

חסמים לאימוץ התנהגויות למזעור ההדבקה בברוצלוזיס בקרב ערבים בישראל
אורנה  בראון-אפל

9:30

9:50

ניסוי אקראי, מבוקר ורב מוקדי לבחינת יעילותו של בולוס המכיל מוננזין למניעת מחלות המלטה, שיפור תנובת החלב וביצועי פוריות בפרות חלב
יוני בן-גרא

9:30

9:50

שינויים בריכוזי מטבוליטים בדם לאורך היממה בתגובה למתן פרופילן גליקול, גליצרול ושילובם בשני מינונים לכבשות הנושאות מספר עוברים
תמיר אלון

9:50 10:10

תכנית לשליטה וטיפול בקטוזיס ברפת בהיבט של כדאיות כלכלית
מיכאל ואן סטרטן

9:50 10:10

ויסות מאזן אנרגיה שלילי בכבשים באמצעות הזרקת גלוקוגנים לדם
חי דביר

מושב 7 –  התמודדות עם עמידות לאנטיביוטיקה בריפוי בעלי חיים
יו"ר: ד"ר גבי קניגסוולד

מושב 9 -  רווחת הצאן ושיפור איכות החלב
יו"ר: ד"ר נורית ארגוב ארגמן

10:10

10:30

התפתחות  של עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה
שירי ונציה (הרצאה מוזמנת)

10:10

10:30

אלגוריתמים לזיהוי חריגות בעדרי צאן בעזרת נתוני משקל והתנהגות שתיה
אפרת וילנסקי (מקבלת מלגת ענף הצאן)

10:30

10:50

שימוש בתכשירים ברפת החלב -  מגמות ושינויים
גבי קניגסוולד (הרצאה מוזמנת)

10:30

10:50

ענף הצאן באנגליה - רשמים מסיור מגדלים קיץ 2018
סמיר קעדאן (הרצאה מוזמנת)

10:50

11:10

ייבוש סלקטיבי באנטיביוטיקה - לא בכל מצב ולא בכל מחיר
שמואל פרידמן (הרצאה מוזמנת)

10:50

11:10

סניטציה במגזר הבדואי בדרום
עזרא ששון (הרצאה מוזמנת)

11:10

11:30

התפרצות חריגה של דלקות עטין מחיידקי סטפילוקוקוס אוראוס עמידים לאנטיביוטיקה ברפת חלב – תאור מקרה
רמה פלק

11:10

11:30

העלאת תכולת החלבון ואיכותו בחלב צאן באמצעות הזנה
יאן לנדאו

11:30

11:50

טיפול ללא שימוש באנטיביוטיקה בדלקת עטין קלינית ותת-קלינית בפרות לחלב
גבי לייטנר (הרצאה מוזמנת)

11:30

11:50

שיפור בריאות העטין במשק צאן לחלב – תיאור מקרה
סמיר קעדאן

11:50 12:10

חלב מעטין בריא: מקור עשיר לבידוד חיידקים פרוביוטים
משה שמש (הרצאה מוזמנת)

11:50 13:00

האם שיפור באיכות חלב צאן יכול להגדיל את רווחיות הענף?
רב שיח בהנחיית נורית ארגוב ויאן לנדאו

12:10 12:30

זריעת תרבית חיידקים ברפת: בחינה ראשונית של היתכנות והתאמה לרפת הישראלית
שני שיינין

     
12:30 12:50

נוכחות שאריות של תרופות בזבל עוף המשמש מזון למעלי גירה
סולומון אפרם

     
13:00   ארוחת צהריים באולם תצוגות
14:00 15:00

סקירת ותיקי הענף - אבני דרך ב-70 שנות התפתחות הרפת
בהנחית ד"ר שמואל פרידמן

     

מושב 10 - בריאות הפרה (המשך)
יו"ר:  ד"ר טל שקולניק

מושב 12 פוריות, התפתחות העובר וטיפוח
יו"ר ד"ר יואל זרון

מוקדש לזכרו של דניאל הוכמן ז"ל

15:00 15:30

ברוצלוזיס בבקר בישראל - תמונת מצב
תמיר גושן (הרצאה מוזמנת)

15:00 15:20

מה השתנה בביצועי הפוריות בשלושת העשורים האחרונים
יואל זרון (הרצאה מוזמנת)

15:30 16:00

ארבע סיבות שבגללן חשוב להזין את פרת המעבר במנות שיוצרות מאזן קטיונים – אניונים שלילי
קן זנזלרי (הרצאה מוזמנת באנגלית)

15:20 15:40

השפעת תהליכי שימור בהקפאה על תנועתיות פרוגרסיבית בתאי זרע הבקר
טניה קוגן

16:00 16:20

"משפחת פשע"- גילוי של פיטון - נגיף נוסף מקבוצת סימבו בישראל
עדי בכר

15:40 16:00

שימוש במערכת מעקב רציף אחר התפתחות עוברי בקר בתרבית
שירה יעקובי-ארצי

16:20 16:40

חשיבות הגן המקודד וחלבון המעטפת LSDV126 מנגיף קטרת העור באבחון הנגיף וחיזוי מידת האלימות שלו
אורן ארסטר

16:00 16:20

חשיפה של ביציות בקר לחומרים משבשי פעילות אנדוקרינית מסוג פטלאטים והשפעתה על תבנית ביטוי הגנים בביציות ובעובר המתפתח
דורית קלו

16:40 17:00

השפעת תחלואה בפה וטלפיים על יציאת פרות ומחלות המלטה ברפת ניר יצחק
זאב שמייגר

16:20 16:40

שיטות פלואורומטריות לאפיון ממברנת תאי זרע וקביעת איכותם
אליסה קומסקי-אלבז

17:00 17:20

ניתוח גורמי סיכון למחלת הפה והטלפיים - מה למדנו מהתפרצות 2018?
מיטל בקאל-וייס

16:40 17:00

ניתוח גנטי וסביבתי של מחלות בעלות ערך כלכלי בפרות הולשטיין ישראלי.
יהודה ולר

17:20 17:40

תוצאות מעקב סרולוגי וחיסון נאוספורה ב-4 רפתות שונות
מוניקה לשקוביץ מזוז

     
17:40 18:00

הגברת יצרנות תאי אפיתל בלוטת החלב באמצעות מיצוי של אלת מסטיק
אורן הדיה

     

מושב 11 - פוריות הפרה
יו"ר: פרופ. צביקה רוט

מושב 13 - יונקים, עגלות ועגלים לפיטום
יו"ר: סטיבן רוזן

18:00 18:20

בדיקות הריון בחלב – רווח ורווחה
עדין שווימר (הרצאה מוזמנת)

17:00 17:20

השפעת הזנת עגלות בשליש האחרון של ההריון במנת יבשות על ביצועיהן בתחלובה הראשונה
יואב שעני

18:20 18:40

השפעת טיפול בהתקן מפריש פרוגסטרון (CIDR)  על התעברות פרות חלב בקיץ
עומרי שיף

17:20 17:40

השפעת פסטור חלב נפסד על נשאות של חיידקי אי קולי מחוללי  ESBL בעגלים יונקים
ערן פרידמן

18:40 19:00

השפעת פוריות זרמה, והזרעה כפולה על שיעורי ההתעברות בפרות קשות התעברות
ינון דותן

17:40 18:00

השפעת משקל הגמילה ותוספת משקל יומית בעגלות חלב על המשך ביצועי הייצור והרבייה עד סוף תחלובה ראשונה
איל פרנק

      18:00 18:20

ייצור בשר איכותי בגזע ההולשטיין הישראלי
מירי כהן– צינדר (הרצאה מוזמנת)

      18:20 18:40

תכנות מטבולי כאמצעי לשיפור היצרנות בגזע ההולשטיין
אריאל שבתאי

19:00   יציאה לארוחת ערב ומופע מחוץ למלון בחסות מחלבת תנובה - יהורם גאון
 
יום רביעי ד' טבת, 12.12.2018

אולם B

אולם אורן 2

מושב 14 -  רווחת בע"ח
יו"ר: ד"ר עדין שווימר

מושב 16 - מספוא ומזונות לבקר חלב
יו"ר: ד"ר עוזי מועלם

8:30

8:50

בראיה אסטרטגית נכון לנטר ולבחון את רווחת הפרות ברפת!
טל שקולניק (הרצאה מוזמנת)

8:30

8:50

בחינה מסחרית של שלמון יפואי (ספלרייה) בתנאי בעל בניר-עם
שמואל גלילי

8:50

9:10

מה צריכה בסך הכל פרה? מהם "רצונות" הפרה, כיצד נגלה זאת ומה המשמעות עבורנו?
סיוון לאקר רוזנפלד (הרצאה מוזמנת)

8:50

9:10

שימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספוא
אביב אשר

9:10

9:30

כימות כאב בדלקת עטין בעזרת מכשיר אלגומטר
חן הניג

9:10

9:30

פיתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי  Cephalaria joppensis כצמח מספוא
שמואל גלילי

9:30

9:50

ניסוי כאב מבוקר: מה יכולים שינויים במדדים פיזיולוגים והתנהגותיים ללמד אותנו על רווחת הפרה החולבת
יעל זלצר

9:30

9:50

ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס בלעדי במנת חולבות גבוהות תנובה
דניאל ביקל

9:50 10:10

הרמת פרות רובצות - עלינו להשתפר!
גלעד פקטור

9:50 10:10

השפעת תוסף מיקרואורגניזמים הטרופרמנטטיבים על הכנת וערך תזונתי של תחמיצים מירק תירס וחיטה
עירא פלך

10:10 10:30

האם נפגעת תנובת החלב היומית של פרה בעקבות קשירתה בעול לפעולה שגרתית?
מיכאל ואן סטרטן

10:10 10:30

בחינת שימוש באצות ים גירניות כתחליף לסודה לשתייה ומגנזיום אוקסיד במנת פרות חלב
יואב שעני

10:30 10:50

הפער בין הידע הקיים ברווחת הפרה לידע המיושם בשטח - סקירת חזית המחקר בתחום
חן הניג (הרצאה מוזמנת)

10:30 10:50

השפעת מתן שומן רווי (99%) לעומת מלחי סידן של חומצות שומן על ביצועי פרות חלב
עוזי מועלם

מושב 15 – התמודדות עם מטרדי אור וריח
יו"ר:  פרופ. סמיר מבג'יש

מושב 17 - הזנת פרות חלב
יו"ר: ד"ר אריאל שבתאי

10:50 11:10

השפעת אורך יום על תנובות חלב וביטוי גנים ברקמת העטין האחראים על השעון הביולוגי במעלי גירה
סמיר מבג'יש

10:50 11:10

השפעת הטרימסטר בתחלובה על התנהגות האכילה, ייצור חלב ויעילות הייצור בפרות חלב
יהושב בן-מאיר

11:10 11:30

ביטול תאורה מלאכותית בתקופת היובש מעלה תנובת חלב בפרות בתחלובה העוקבת
דוד וולפנזון

11:10 11:30

אפיון אוכלוסיית הפרוטוזואה בכרס פרת החלב והקשר שלהם לפרוקריוטים ופליטת גז מתאן
בר לוי (מקבלת מלגה)

11:30 11:55

"הצד האפל של האור": השפעת תאורה מלאכותית מודרנית על ביצועים ויעילות ייצור חלב של מעלי גירה
אביב אשר (הרצאה מוזמנת)

11:30 11:50

השוואת שיטת CNCPS בתוכנת NDS להרכבת מנות פרות חלב לעומת תכנון לינארי
סטיבן רוזן

11:55 12:15

השפעת תוספי טעם וריח מלאכותיים במנת מעלי גירה על התבטאות גנים תפקודיים במערכת העיכול ופרופיל המיקרופלורה החיידקית בתחילת המעי הדק
ערין דלאשה (מקבלת מלגה)

11:50 12:10

פיתוח מערכת ראייה ממוחשבת למעקב אחרי צריכת מזון הפרה באופן פרטני ע"י שימוש במצלמות תלת מימד ואלגוריתמי למידה עמוקה
רן בזן (מקבל מלגה)

12:15 12:40

מפגעי ריח בסביבת משק הבקר והחלב בישראל – האם הרגולציה בארץ ובעולם מעשית לצורך הגדרה והפחתה של המפגעים?
יעל לאור (הרצאה מוזמנת)

12:10 12:40

הזנה בחומצות שומן מסוג אומגה-3 משפיעה על מערכות ביולוגיות שונות בפרות, פרים ויונקים בבקר לחלב
עוזי מועלם (הרצאה מוזמנת)

12:40 13:50

באולם B הרצאת העשרה: אושרת קוטלר: פייק ניוז או חדשות אמת

13:50 14:00

ד"ר גבי עדין, יו"ר הכנס - סיכום הכנס ה-30

14:00   ארוחת צהריים באולם תצוגות

התוכנית נתונה לשינויים. טל.ח.