ענף הצאן

ענף הצאן בישראל מהווה כ-4% מערך התפוקה החקלאית וכולל גידול כבשים ועיזים, בשתי שלוחות גידול לבשר (בעיקר טלאים), וגידול דו-תכליתי לחלב ובשר. קיימת שונות גדולה בגזעי הצאן, שיטות הגידול, ממשק ההזנה, בתשתיות ובתפוקות הבשר והחלב. המשקים ברובם מצויים במגזר המושבי והכפרי בעיקר בישובי הפריפריה בדרום ובצפון. ערך היצור בענף מוערך ב- 1.1 מיליארד ₪ בשנה, רובו (84%) מיצור בשר צאן. השיווק המאורגן כולל כמאה ועשרים יצרני חלב המייצרים כ-24 מיליון ליטר חלב בשנה, במסגרת משטר המכסות וחוק החלב. חלק ממכסות החלב הן מכסות "משק סגור" בהן החלב המיוצר מעובד למוצרי חלב במחלבה מקומית בבעלות יצרן החלב.

 

קצת על מה שהולך להיות בכנס בנושא הצאן
במסגרת הכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר ישולב מושב מיוחד לענף הצאן. לצד תכנית הכנס העשירה, יכלול מושב הצאן הרצאות ודיווחי תוצאות עדכניות של מחקרים חדשים, וחלוקת מלגות לתלמיד מחקר. ההרצאות יעסקו בתחומים שונים כגון: הזנה, בריאות, פוריות, גנטיקה, ניהול וטיפוח, ממשק גידול, וכן יערכו שני רבי שיח בנושאים: חשיבות ענף הצאן לישראל ואיכות חלב צאן.

כנס מדעי הבקר מוכר כגדול כנסי החקלאות בישראל, ומתקיים בפעם ה-30 ברציפות במהלך שלושה ימים בירושלים. גם במושבי הכנס האחרים ימצא הנוקד הרצאות בנושאים רלוונטיים לענף הצאן: כלכלת ענף החלב, בריאות, קיימות וסביבה בענפי בעלי חיים, רווחת בעלי חיים, פוריות, גידול יונקים ועוד. בנוסף במהלך שלוש ימי הכנס תתקיים תצוגה עשירה של מיטב החברות בענף שיציגו מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים.

השתתפות בכנס עשויה להעשיר את השיח המקצועי של הנוקדים, וכלל העוסקים בענף: מדריכים, חוקרים, רופאים וטרינרים ואנשי מקצוע, ותאפשר יציאה מהשגרה וחוויה ייחודית.

אתם מוזמנים לבחור להשתתף באחד, שניים או בשלשת ימי הכנס. הלנים במלון יוזמנו להשתתף גם בשני ערבי תרבות. 

 

אנשי קשר לנושא הצאן

דורית כבביה, מנהלת תחום צאן, שה"מ 050-6241611 doritka@moag.gov.il
מיכל אברהם, רכזת הדרכה, שה"מ 050-6241081 michalav@moag.gov.il