ועדה מארגנת

ד"ר גבי עדין - יו"ר הכנס

ועדה מארגנת

  • איציק שניידר (יו"ר)
  • מיכל אברהם
  • ד"ר טובה אברך
  • ד"ר משה בן ששון
  • ענבל בלס
  • אביתר דותן
  • מודי הרץ
  • הלל מלכה
  • מיכל קראוס
  • אדריאנה שוחט